search.ch
Lunedì 21.10.2019

19:05 – 19:16 11'

  1. RegioExpress (Direzione Oensingen) fino al terminal (Durata: 11') RE

19:05 – 19:16 11'

  1. RegioExpress (Direzione Oensingen) fino al terminal (Durata: 11') RE

19:09 – 19:26 17'

  1. TrenoTreno Regio (Direzione Langendorf) fino a Oensingen (Durata: 17') R

19:09 – 19:26 17'

  1. TrenoTreno Regio (Direzione Langendorf) fino a Oensingen (Durata: 17') R

19:35 – 19:52 17'

  1. TrenoTreno Regio (Direzione Biel/Bienne) fino a Oensingen (Durata: 17') R

19:35 – 19:52 17'

  1. TrenoTreno Regio (Direzione Biel/Bienne) fino a Oensingen (Durata: 17') R

20:09 – 20:26 17'

  1. TrenoTreno Regio (Direzione Solothurn) fino a Oensingen (Durata: 17') R

20:09 – 20:26 17'

  1. TrenoTreno Regio (Direzione Solothurn) fino a Oensingen (Durata: 17') R