search.ch
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S9 S9

Ferrovia urbana S9 (Direzione Luzern)

 1. Beinwil am See

  Binario 2

 2. Mosen

  Binario 1

 3. Ermensee

  Binario 1

 4. Hitzkirch

  Binario 1

 5. Gelfingen

  Binario 1

 6. Baldegg

  Binario 2

 7. Baldegg Kloster

  Binario 1

 8. Hochdorf

  Binario 1

 9. Ballwil

  Binario 1

 10. Eschenbach

  Binario 2

 11. Waldibrücke

  Binario 2

 12. Emmenbrücke

  Binario 2

 13.  

  Luzern

  Binario 10

Servizio gestito da SBB GmbH