search.ch
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S9 S9

Ferrovia urbana S9 (Direzione Luzern)

 1. Lenzburg

  Binario 7

 2. Seon

  Binario 1

 3. Hallwil

  Binario 1

 4. Boniswil

  Binario 1

 5. Birrwil

  Binario 1

 6. Beinwil am See

  Binario 2

 7. Mosen

  Binario 1

 8. Ermensee

  Binario 1

 9. Hitzkirch

  Binario 1

 10. Gelfingen

  Binario 1

 11. Baldegg

  Binario 2

 12. Baldegg Kloster

  Binario 1

 13. Hochdorf

  Binario 2 / 1

 14. Ballwil

  Binario 1

 15. Eschenbach

  Binario 2

 16. Waldibrücke

  Binario 2

 17. Emmenbrücke

  Binario 2

 18.  

  Luzern

  Binario 10

Servizio gestito da SBB GmbH