search.ch
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S9 S9

Ferrovia urbana S9 (Direzione Lenzburg)

 1. Luzern

  Binario 7 / 4 / 6

 2. Emmenbrücke

  Binario 1

 3. Waldibrücke

  Binario 1

 4. Eschenbach

  Binario 2

 5. Ballwil

  Binario 1

 6. Hochdorf

  Binario 2

 7. Baldegg Kloster

  Binario 1

 8. Baldegg

  Binario 2

 9. Gelfingen

  Binario 1

 10. Hitzkirch

  Binario 2

 11. Ermensee

  Binario 1

 12. Mosen

  Binario 1

 13. Beinwil am See

  Binario 2

 14. Birrwil

  Binario 2

 15. Boniswil

  Binario 1

 16. Hallwil

  Binario 1

 17. Seon

  Binario 2

 18.  

  Lenzburg

  Binario 7

Servizio gestito da SBB GmbH